Tags : Info

Selamat Hari Pendidikan Nasional 2020

Selamat Hari Pendidikan Nasional Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidikan hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. – Ki Hadjar Dewantara Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Pendidikan tak berhenti di bangunan sekolah saja, tetapi juga di rumah, di jalan, dan di mana-mana. -Ki Hajar Dewantara “Belajar dari Covid-19” Selamat […]Read More